Ring!
0224-280 40

Proffs på avloppsrensning!

Avloppsrensning i Sala-Heby är ett företag med modern maskinell utrustning och erfaren personal. Detta är en garanti för ett professionellt utfört uppdrag.

Företaget vänder sig både till privata kunder, som villor och bostadsrätter, och företag.

Vi åtar oss uppdrag i Sala och Heby med omnejd samt Enköping-Uppsala län.

Välkomna! Kaj Lövqvist

Våra tjänster

Vi utför bl.a

  • Högtrycksspolning av avlopp
  • Rörrensning
  • Vattensugning och länspumpning
  • Rörinspektion med TV-kamera

Mer info

Snabb service

Vi har jourverksamhet! Våra välutrustade servicefordon gör att vi snabbt och effektivt kan utföra de flesta saneringsarbeten. Dessutom till ett bra pris!

Ring